ES projektai

UAB „Formosa LT“

Inovatyvūs dizaino ir rinkodaros sprendiniai UAB „Formosa LT” veikloje

Kuriamas naujas paslaugos gavimo kelias. Bus atlikta teikiamos paslaugos konteksto analizė, klientų poreikių analizė. Remiantis gautais rezultatai, sukurta dizaino idėja ir aprašytas jos išpildymas. Bus sukurtas paslaugos dizaino elementų, ikonų, vizualų komplektas. Bus sukurta paslaugos teikimo schema bei išbandytas jos veikimas.

Atlikus konkurencinės aplinkos analizę bei sukūrus paslaugos teikimo schemą – bus naudojamos skaitmeninės rinkodaros priemonės tikslinei auditorijai pasiekti ir pritraukti naudotis paslauga. Pagrindinis kanalas- socialiniai tinklai, pasirinktas dėl savo reklamos tipų įvairovės ir tikslingos auditorijos atrinkimo bei pasiekiamumo.  Bus  sukurtas rinkodaros turinys: 24 baneriai, 3 reklaminiai video, 24 nuomonės formuotojų įrašai. Sukūrus turinį, jis bus naudojamas paslaugos reklamai. Laukiami rezultatai: banerių paspaudimai socialiniuose tinkluose – 25 000 kartai, reklaminių video peržiūros – 120 000 kartai, įsitraukimo veiksmai socialiniuose tinkluose – 180000 kartų.

Projektas finansuojamas pagal priemonę – Kūrybiniai čekiai Covid-19 Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas: UAB „Formosa“

Bendra projekto vertė: 77.698,00 EUR

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 58.273,50 EUR

Projekto pradžia: 2022-01-24

Projekto pabaiga: 2022-10-31